DRUK 3D, PRODUKCJA ADDYTYWNA
Rozwiązania, które trafiają prosto w cel

Produkcja addytywna, znana również jako produkcja 3D lub produkcja generatywna, ma kluczowe znaczenie w budowie prototypów, komponentów o wysokim stopniu indywidualizacji i komponentów o skomplikowanej geometrii. Zakres stosowania technik addytywnych szybko rośnie również w przypadku wytwarzania produktów końcowych.

Generatywne procesy produkcyjne wykorzystują fizyczne lub chemiczne procesy utwardzania i topienia do tworzenia trójwymiarowych obiektów z różnych materiałów warstwa po warstwie. Proces ten często tworzy mikroporowate struktury. Ze względu na swój charakter, zazwyczaj nie są one całkowicie nieprzepuszczalne, a zatem podatne na wchłanianie wody, a także na starzenie, zużycie, promieniowanie UV i inne negatywne czynniki.

Konwencjonalne środki stosowane w druku 3D, szybkim prototypowaniu lub produkcji addytywnej zapewniają jedynie ograniczoną ochronę przed takimi wpływami lub nie są wystarczająco elastyczne, aby sprostać wyzwaniom specyficznym dla użytkownika.

Rozwiązania DIAMANT dla tego zastosowania są zupełnie inne:

Infiltracja, uszczelnianie, impregnacja: Niezawodne zamykanie porów!

DIAMANT dichtol to zaawansowany, gotowy do użycia system impregnacji polimerowej do bezpiecznego i szybkiego uszczelniania mikroporów, porowatości i pęknięć włoskowatych w szybkim prototypowaniu, druku 3D i produkcji addytywnej. Dzięki doskonałej aktywności kapilarnej dichtolu, polimer wnika głęboko w obrabiany przedmiot i tam twardnieje – oprócz uszczelniania i impregnacji powierzchni.

Wysokiej wydajności polimer zakotwicza się w obrabianym elemencie i uszczelnia go niezawodnie nawet w zmiennych temperaturach. Oprócz ulepszania powierzchni, DIAMANT dichtol poprawia również podstawowe właściwości obrabianego przedmiotu, takie jak wytrzymałość kruchych materiałów i stabilność wymiarową elementu.

DIAMANT dichtol jest niezwykle odporny na naprężenia fizyczne, chemiczne i termiczne. Właściwości techniczne detalu są w pełni zachowane.

DIAMANT dichtol oferuje rozwiązania do szybkiego prototypowania (prototypy funkcjonalne), szybkiego wytwarzania (komponenty funkcjonalne) i szybkiego oprzyrządowania (narzędzia i formy). Duża liczba procesów i materiałów również korzysta z dodatkowej ochrony za pomocą infiltratu dichtol.

Lista produktów

Dichtol AM Hydro

#2589
 • Jednoskładnikowy płyn na bazie wody do impregnacji mikroporowatości, pęknięć włoskowatych oraz różnego rodzaju powierzchni wykonanych w technologii druku 3D. Wielkość porów od 0 do 0,2mm. Odporność termiczna do +130ᵒC

Dichtol AM

#2567
 • Bardzo rzadki, wysokowydajny polimer do infiltracji, impregnacji i uszczelniania porowatych struktur, warstw i komponentów. Wielkość porów od 0 do 0,1mm. Odporność termiczna do +300ᵒC

Dichtol AM Spray

#2568
 • Bardzo rzadki, wysokowydajny polimer do infiltracji, impregnacji i uszczelniania porowatych struktur, warstw i komponentów. Wielkość porów od 0 do 0,1mm. Odporność termiczna do +300ᵒC. W postaci sprayu.

Dichtol AM Macro

#2569
 • Gotowy do użycia 1-składnikowy system impregnacji oparty na specjalnej formule polimerowej. Wielkość porów od 0,1 do 0,5mm. Odporność termiczna do +300ᵒC

Dichtol AM Macro Spray

#2570
 • Gotowy do użycia 1-składnikowy system impregnacji oparty na specjalnej formule polimerowej. Wielkość porów od 0,1 do 0,5mm. Odporność termiczna do +300ᵒC. W postaci sprayu.

Dichtol AM UV Protection

#2546
 • Produkt uszczelnia komponenty wytwarzane addytywnie w sposób gazoszczelny i cieczoszczelny oraz chroni je przed promieniowaniem UV. Odporność termiczna do +200ᵒC.

Dichtol Rozcieńczalnik

#1285
 • Dichtol po długim stosowaniu zmienia gęstość, co pogarsza jego zdolności penetracyjne. Spowodowane jest to odparowaniem lotnego rozpuszczalnika. Aby kontrolować gęstość i regenerować własności Dichtolu używamy specjalnego rozcieńczalnika.

Dichtol Zmywacz

#2495
 • Preparat do oczyszczania powierzchni – usuwa warstwę powierzchniową po zastosowaniu Dichtolu (z wyjątkiem HYDRO i HTR).

Nazwa produktu

Art. nr

Opis

Sklep

Dichtol AM Hydro

#2589

Jednoskładnikowy płyn na bazie wody do impregnacji mikroporowatości, pęknięć włoskowatych oraz różnego rodzaju powierzchni wykonanych w technologii druku 3D. Wielkość porów od 0 do 0,2mm. Odporność termiczna do +130ᵒC

Dichtol AM

#2567

Bardzo rzadki, wysokowydajny polimer do infiltracji, impregnacji i uszczelniania porowatych struktur, warstw i komponentów. Wielkość porów od 0 do 0,1mm. Odporność termiczna do +300ᵒC

Dichtol AM Spray

#2568

Bardzo rzadki, wysokowydajny polimer do infiltracji, impregnacji i uszczelniania porowatych struktur, warstw i komponentów. Wielkość porów od 0 do 0,1mm. Odporność termiczna do +300ᵒC. W postaci sprayu.

Dichtol AM Macro

#2569

Gotowy do użycia 1-składnikowy system impregnacji oparty na specjalnej formule polimerowej. Wielkość porów od 0,1 do 0,5mm. Odporność termiczna do +300ᵒC

Dichtol AM Macro Spray

#2570

Gotowy do użycia 1-składnikowy system impregnacji oparty na specjalnej formule polimerowej. Wielkość porów od 0,1 do 0,5mm. Odporność termiczna do +300ᵒC. W postaci sprayu.

Dichtol AM UV Protection

#2546

Produkt uszczelnia komponenty wytwarzane addytywnie w sposób gazoszczelny i cieczoszczelny oraz chroni je przed promieniowaniem UV. Odporność termiczna do +200ᵒC.

Dichtol Rozcieńczalnik

#1285

Dichtol po długim stosowaniu zmienia gęstość, co pogarsza jego zdolności penetracyjne. Spowodowane jest to odparowaniem lotnego rozpuszczalnika. Aby kontrolować gęstość i regenerować własności Dichtolu używamy specjalnego rozcieńczalnika.

Dichtol Zmywacz

#2495

Preparat do oczyszczania powierzchni – usuwa warstwę powierzchniową po zastosowaniu Dichtolu (z wyjątkiem HYDRO i HTR).

Funkcjonalne kompozycje wypełniające do druku 3D

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tworzeniu systemów polimerowych, DIAMANT oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie niestandardowych funkcjonalnych mas odlewniczych do druku 3D. W zależności od wymagań, na przykład jako ultralekki, wysoce stabilny związek odlewniczy o ciężarze właściwym < 0,4 g/cm³ lub jako wyjątkowo ciężki związek odlewniczy o gęstości do 4 g/cm³. Masy odlewnicze mogą pełnić dodatkowe funkcje i być na przykład przewodnikami elektrycznymi lub izolatorami, magnetycznymi lub niemagnetycznymi, hydrofobowymi (wodoodpornymi) lub hydrofilowymi (przyciągającymi wodę).

Indywidualne rozwiązania w dziedzinie odlewów funkcjonalnych i mieszanek wtryskowych są wynikiem badań i rozwoju firmy DIAMANT. Produkty i rozwiązania systemowe są opracowywane tutaj jako udoskonalone wyniki współpracy w światowej sieci naukowców, szkół wyższych, uniwersytetów i instytutów badawczych.

Lista produktów

DWH 310 FL

#0795
 • DWH 310 Dwuskładnikowa kompozycja na bazie żywicy epoksydowej służąca do produkcji narzędzi, matryc i form, wykonywania wypełnień technologicznych, usztywniania prowadnic, montażu panewek (na wcisk). Wersja płynna. Wypełniacz stalowy.​

DWH 311 FL

#0787
 • DWH 310 Dwuskładnikowa kompozycja na bazie żywicy epoksydowej służąca do produkcji narzędzi, matryc i form, wykonywania wypełnień technologicznych, usztywniania prowadnic, montażu panewek (na wcisk). Wersja płynna. Wypełniacz aluminiowy.

DWH Wypełniacz lekki

#2598
 • Lekka masa zalewowa = 0,5 kg/litr produktu (pływa na wodzie)DWH Wypełniacz ciężki

#2597
 • Ciężka masa zalewowa = 5,0 kg/litr produktu (ciężka i ferromagnetyczna)​Nazwa produktu

Art. nr

Opis

Sklep

DWH 310 FL

#0795

DWH 310 Dwuskładnikowa kompozycja na bazie żywicy epoksydowej służąca do produkcji narzędzi, matryc i form, wykonywania wypełnień technologicznych, usztywniania prowadnic, montażu panewek (na wcisk). Wersja płynna. Wypełniacz stalowy.

DWH 311 FL

#0787

DWH 310 Dwuskładnikowa kompozycja na bazie żywicy epoksydowej służąca do produkcji narzędzi, matryc i form, wykonywania wypełnień technologicznych, usztywniania prowadnic, montażu panewek (na wcisk). Wersja płynna. Wypełniacz aluminiowy.

DWH Wypełniacz lekki

#2598

Lekka masa zalewowa = 0,5 kg/litr produktu (pływa na wodzie)

DWH Wypełniacz ciężki

#2597

Ciężka masa zalewowa = 5,0 kg/litr produktu (ciężka i ferromagnetyczna)

Instrukcje dotyczące aplikacji

Dichtol do 3D druku

DWH - wypełniacze do druku 3d

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego, abyśmy mogli dowiedzieć się więcej o Twoich potrzebach. Razem stworzymy rozwiązania, które przyspieszą Twój sukces.